2 Temmuz 2022 Cumartesi

25

KORONAVİRÜS VE AİDAT ÖDEMELERİ


KORONAVİRÜS VE AİDAT ÖDEMELERİ Kat Maliklerimizin Dikkatine, Dünya Sağlık Örgütü’nün pandemi olarak tanımladığı COVID-19 (Koronavirüs) salgını ile ilgili olarak, devletimizin aldığı tedbirler paralelinde, Ada Yönetimi olarak ortak alanlarda, sosyal tesislerde, özellikle kapalı alanlarda...


[Devamı...]


24

SİCİL NUMARALARIMIZ DEĞİŞTİ


SİCİL NUMARALARIMIZ DEĞİŞTİ   Akbank tarafından Aboneli Tahsilat Sisteminde (ATS) yapılan bankamatik ile ödeme yapılabilmesine de imkan veren ödeme yöntemleri değişikliğine uyum sağlamak için Sicil Numaralarındaki blok adı ve daire metrekaresi hanelerinde bulunan harfler kaldırılmıştır. Ye...


[Devamı...]


30

Aidat Ödemeleri Hakkında Duyuru


Aidat Ödemeleri Hakkında Duyuru 30 Temmuz 2010 tarihi itibariyle aidat bedelleri Türkiye'nin herhangi bir ilindeki Akbank şubelerinden kat maliklerince Ada Yönetimi Referans No. 7000468 ve “Üye Sicil No” (Abone No) belirtilerek yapılabilmektedir. Akbank şubelerinden...


[Devamı...]

 
Simge Durumuna Getir
Mevzuat
TOPLU KONUT KANUNU (1) Kanun No: 2985 Kabul Tarihi: 02/03/1984 Yayımlandığı Resmi Gazete: 17/03/19...
TEBLİGAT KANUNU Kanun Numarası: 7201 Kanun Kabul Tarihi: 11/02/1959 Yayımlandığı Resmi Gazete Tari...
BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU Kanun No : 4982 Kabul Tarihi : 09/10/2003 Resmi Gazete Tarihi: 24/10/200...
Simge Durumuna Getir
Yönetim Planı Kısaca

ERYAMAN II. ETAP (Yeşil Konutlar) TOPLU YAPI

YÖNETİM PLANI

I-GENEL HÜKÜMLER

 

MADDE-1 Kapsam

Ankara İli, Etimesgut ilçesine bağlı Eryaman mevkiinde bulunan numaraları ekli listede ayrıca gösterilmiş bulunan 17460, 17461, 17462, 17463, 17464, 17465, 17466, 17467, 17468, 17469, 17470, 17471, 17472, 17477, 17476, 17478 ve 17479 (14+3= on yedi-17) ada üzerinde, Belediyece onaylı yerleşme planı ve uygulama projesine göre yapılmış merkezi ısıtma tesisi vb. altyapı tesisleri, ortak kullanım yerleri, sosyal tesis ve hizmetler ve bunların yönetimi bakımından birbiriyle bağlantılı birden çok yapıyı kapsayan Eryaman II. Etap Toplu Yapısı, Kat Mülkiyeti Kanunu’nun ve ilgili diğer yasaların emredici kuralları saklı kalmak üzere bu “YÖNETİM PLANI”na göre yönetilir.

 

MADDE-2 Yönetim Planında Hüküm Bulunmayan Hallerde Kat Mülkiyeti Kanunu’nun Uygulanması

Yönetim Planında hüküm bulunmayan hallerde, Kat Mülkiyeti Kanunu’nun ve Medeni Kanun’un ve ilgili diğer yasaların hükümleri uygulanır.

 

MADDE-3 Yönetim Planının Bağlayıcılığı

Yönetim Planı, Eryaman II. Etap Toplu Yapı kapsamındaki bütün kat maliklerini, kat irtifakı sahiplerini, onların mirasçılarını ve bağımsız bölümü veya kat irtifakının bağlı bulunduğu arsa payını satış, bağış vs. bir yolla iktisap edecek bütün kişileri kendiliğinden bağlar. Bu kişiler yönetim planının bütün hükümlerine aynen uymak zorundadırlar.

 

MADDE-4 Yönetim Planının Değiştirilmesi

Yönetim Planının değiştirilebilmesi için, Ankara-Eryaman II. Etap Toplu Yapı Temsilciler Kurulu üyelerinin temsil ettikleri bağımsız bölümlerin tam sayısının beşte dördünün (4/5) oyu şarttır. (KMK Madde:70)

 

II-TANIMLAR

MADDE-5 Blok Yapı

Ortak giriş çıkışı bulunan ve birden çok bağımsız bölümden oluşan yapıyı ifade eder. Yönetim planında bundan böyle Blok Yapı deyimi “Blok” olarak geçecektir.

 

MADDE-6 Bağımsız Bölüm

Ana gayrimenkullerden herhangi birinin üzerindeki ana yapıların (blokların) projesine göre başlı başına kullanılmaya elverişli bulunan ve KMK' nun hükümlerine göre bağımsız mülkiyete konu olan bölümlerine "Bağımsız Bölüm" denir.

 

MADDE-7 Arsa Payı

Arsanın, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununda yazılı esasa göre bağımsız bölümlere tahsis edilen ortak mülkiyet paylarına arsa payı denir.

 

MADDE-8 Ortak Yer

634 sayılı Kanunun 4. ve 67. maddelerinde belirtilen yerler ortak yer sayılmakla beraber; adanın veya toplu yapının hizmetine tahsis edilmiş ise bu yer adanın veya toplu yapının ortak yeri sayılır. Kat malikleri, ana gayrimenkulun bütün ortak yerlerine, arsa payları oranında, ortak mülkiyet hükümlerine göre maliktirler. Kat maliklerinin ada kapsamındaki blokların ortak yerlerindeki kullanma hakkı, arsa payları ile orantılıdır.

Ancak ortak yerden; sadece bir bağımsız bölüm veya birkaç bağımsız bölüm yararlanabiliyorsa; o ortak yer, o ortak yerden yararlanan bağımsız bölüm ya da bağımsız bölümlere tahsis edilmiş sayılır. Bu tür ortak yerlerin bakım ve onarım masrafları da; tahsis edildikleri bağımız bölüm malik veya malikleri tarafından karşılanır.

Bu içeriğin tamamını görüntülemek için Üye Sicil No ve Parolanız ile oturum açmanız gerekmektedir.

Parolanızı bilmiyorsanız öğrenmek için iletişim formundan yönetimimizle iletişim kurabilirsiniz.

Oturum Açın     Parola Anımsatıcı

 


Simge Durumuna Getir
İletişim
17471 Ada Yönetimi

Şehit Osman Avcı Mah. Selçuklular Cad.
65.Sok. İntes Lale Apt. No:1
Etimesgut / Ankara

Tel./Faks:  (312) 280 90 21
www.eryaman17471.com


Ziyaretçi Sayacı
* 01/08/2010 *
Anasayfa   |   Hakkımızda   |   Aidatlar   |   Duyurular   |   Mevzuat   |   Fotoğraflar   |   İletişim   |   Online Hizmet Merkezi
YönetimNetTelif hakkı 2022 Eryaman 2. Etap 17471 Ada Yönetimi